Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV. liga icon arrow
  • V.A liga icon arrow
  • V.B liga icon arrow

Dôležité informácie pred novou sezónou!

Autor: Lukáš Berec Vytvorený dňa 21. 8. 2017
 
V sobotu 19. augusta 2017 sa v priestoroch bývalej ZŠ na Tatranskej ulici uskutočnila Konferencia MÚMF 2017. Na konferencii bolo prítomných 54 zástupcov mužstiev (nadpolovičná väčšina), preto bola konferencia uznášania schopná. Dôležité informácie pred novým ročníkom:
 

- aj v súťažnom ročníku 2017/2018 bude Extraliga MÚMF ako uzavretá súťaž, to znamená, že hráči budú môcť hrávať v neobmedzenom počte nižšie súťaže (1. až 5. liga), do Extraligy sa môže prihlásiť ktorékoľvek mužstvo, počet mužstiev nebude limitovaný,
štartovné na hráča sa nezmenilo, bude 20 EUR (I. až V. liga) a 30 EUR (Extraliga), poplatok na rozhodcov za mužstvo 50 EUR (I. až V. ligy) a 80 EUR (Extraliga),
- v sekcii MÚMF / Na stiahnutie odkaz nájdete Prihlášku mužstva, ktorú treba vyplniť v 3 exemplároch, na súpiske musí byť minimálne 10 hráčov a nový Zápis o stretnutí je tiež k stiahnutiu,

- v hlasovaní o zachovanie, resp. zrušenie pravidla „vypichovania zozadu“ Konferencia MÚMF schválila ZRUŠENIE PRAVIDLA! To znamená, že vo všetkých súťažiach od ročníka 2017/2018 bude pravidlo v platnosti a jedná sa o čisté vypichnutie lopty zozadu,

- zrušením pravidla vypichovania zozadu budú mať hráči povolené cúvať s loptou,

- ďalšia zmena, ktorá sa v pravidlách schválila, jedná sa o rozohrávku zo stredu a bude sa môcť zahrať loptu dozadu (ako je v pravidlách veľkého futbalu a futsalu),
 
- I. až II. liga bude mať po 18 družstiev (z každej nižšej ligy sa doplnia mužstvá do vyššej ligy) - táto zmena sa schválila na Konferencii MÚMF,
 
- aj tento rok bude amnestia pre prekovaných hráčov z minulého ročníka, pre tých ktorí neboli prerokovaní (nebol zaplatený poplatok 3 EUR) sa prenáša trest do nového súťažného ročníka. Nevzťahuje sa na hrubé nešportové správanie,
 
záujemcovia o rozhodovanie súťaží MÚMF kontaktujte predsedu Vladimíra Koseca na tel. číslo: 0915 88 77 63 pre bližšie informácie.
 

Prihlasovacie termíny:

1. termín: 21. august (pondelok) od 17:00 hod. (zasadačka SsFZ na Patrizánskej ceste 93) - 19 tímov sa prihlásilo,

2. termín a zároveň posledný: 28. august (pondelok) od 16:30 hod. (zasadačka SsFZ na Patrizánskej ceste 93).

Termíny pre prihlásenie do Extraligy sú tiež 21. a 28. augusta 2017.

 
Začiatok súťaží:  8. a 9. september 2017 (I. až V. liga), Extraliga niekedy v októbri, presný dátum sa upresní.
 
 
Každá prihláška musí obsahovať minimálne desať hráčov, ktorí dovŕšili 16 rokov.
 
 
UPOZORNENIE! Sú potrebné nové registračné preukazy!
 
 
Rovnako ako pred každou sezónou bude aj školenie rozhodcov, prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na zasadnutí výboru MÚMF alebo telefonicky u predsedu MÚMF. Rozhodovanie je finančne ohodnotené. Školenie bude 4.9.2017 od 17:45 hod. na Partizánskej ceste 93 (budova SsFZ). 

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky