Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Úradná správa č. 22 - 27.5.2019

Autor: Lukáš Berec Vytvorený dňa 27. 5. 2019
 
 
Prítomní: V. Kosec, R. Szászi, I. Sádovský, L. Neuschl, I. Širka a L. Berec.
 
 
 
ÚS č. 22/I. - Prerokovaní hráči:  Lukáš Winter (FC Fončorda) 6 ŽK - 2 stretnutia nepodmienečne, Ladislav Kovalík (ŠK Rock Build Remio) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne.
 
 
ÚS č. 22/II. - Neprerokovaní hráči: Oleh Tsymerman (Ic-Line) ČK, Ivan Rybársky (Ateeray) ČK- uvedení hráčí nesmú byť uvedení v Zápis o stretnutí až do prerokovania. 
 
 
 
ÚS č. 22/III. - Mužstvo Bežný štandard  (I. liga) zaplatilo pokutu 33,20 € za nenastúpenie na stretnutie.
 
 
 
ÚS č. 22/IV. - Pozývame vedúcich mužstiev k zaplateniu pokút:
- Godzily 33,20 € za nenastúpenie na 14. kolo I. ligy,
- Aquadux 16,60 € za nenastúpenie na 4. kolo nadstavby II. ligy,
- opätovne SKYY 16,60 € za nenastúpenie na 13. kolo I. ligy,
- opätovne CFBG 16,60 € za nenastúpenie na 16. kolo V. B ligy.
 
 
ÚS č. 20/V. - Delegovanie rozhodcov: 
I. liga: I. Sádovský (piatok od 17.30), P. Dírer (sobota od 9:00), V. Kosec (sobota od 13:00),
II. liga: V. Kosec (sobota od 14:00), I. Sádovský (sobota od 17:00),
III. liga: V. Kosec (piatok od 18:00), P. Mútňan (sobota od 9:00),
IV. liga: L. Neuschl (štvrtok o 18:00), P. Dírer (piatok od 18:00), J. Adamek (sobota od 10:00),
V.A liga: P. Mútňan (sobota od 11:00), P. Dírer (sobota od 14:00), 
V.B liga: J. Adamek (sobota od 11:00).
 
 
 
 
Výbor MÚMF

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky