Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Úradná správa č. 23 - 3.6.2019

Autor: Ivan Širka Vytvorený dňa 3. 6. 2019
 
 
Prítomní: V. Kosec, R. Szászi, I. Sádovský, L. Neuschl, I. Širka a L. Berec.
 
 

ÚS č. 23/I. - Novoregistrovaný hráč: Kristián Mišiak (AC Tornádo, č.r. 947).

 
 
ÚS č. 23/II. - Prerokovaní hráči:  Michal Bartošík (Sacie komando) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne, Marian Zauška (CFBG) ČK - 2 stretnutia podmienečne, Peter Matuška (Starí páni) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne, Roman Filadelfi (BuK) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne, Milan Lakomčík (Strechy BB) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne.
 
 
 
ÚS č. 23/III. - Neprerokovaní hráči: Oleh Tsymerman (Ic-Line) ČK, Ivan Rybársky (Ateeray) ČK - uvedení hráčí nesmú byť uvedení v Zápis o stretnutí až do prerokovania.
 
 
 
ÚS č. 23/IV. - Mužstvá zaplatili pokuty:
- Godzily  33,20 € za nenastúpenie na stretnutie,
- Erima "98" 16,60 € za nenastúpenie na stretnutie,
- Arsenal FC 16,60 € za nenastúpenie na stretnutie,
- Aquadux 16,60 € za nenastúpenie na stretnutie,
- SKYY 16,60 € za nenastúpenie na stretnutie,
- Lazio 10 € za zakopnutie lopty.
 
 
 
ÚS č. 23/V. - Vyzývame k zaplateniu pokuty v poslednom termíne 8. - 10. júna vedúceho mužstva CFBG 16,60 € za nenastúpenie na 16. kolo V. B ligy.
V prípade nezaplatenia hráči uvedení na súpiske tímu nebudú môcť byť registrovaní v nasledujúcom ročníku v žiadnom tíme.
 
 
 
ÚS č. 23/VI. - Upozorňujeme vedúcich mužstiev, resp. kapitánov, aby vyškrtávali hráčov v Zápise o stretnutí, ktorí sú v treste, nakoľko môže dôjsť ku kontumácii stretnutia. 
 
 
 
ÚS č. 23/VII. - Delegovanie rozhodcov: 
I. liga: J. Faško (sobota od 11:00), V. Kosec (sobota od 14:00), J. Adámek (sobota od 17:00),
II. liga: V. Kosec (piatok od 18:30),
III. liga: P. Dírer (sobota od 11:00), P. Mútňan (sobota od 13:00),
IV. liga: I. Sádovský (sobota od 09:00),
V.A liga: J. Faško (piatok od 18:00), P. Dírer (sobota od 9:00),
V.B liga: I. Sádovský (piatok od 18:00).
 
 
 
Výbor MÚMF

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky