Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Úradná správa č. 24 - 10.6.2019

Autor: Ivan Širka Vytvorený dňa 10. 6. 2019
 
 
Prítomní: V. Kosec, I. Sádovský, L. Neuschl a I. Širka.
 
 
 
ÚS č. 24/I. - Prerokovaní hráči: Róbert Kútik (Skackavá) ČK - 2 stretnutia podmienečne, Jozef Lašák (Partizán BB) ČK - 2 stretnutia podmienečne, Marek Mikovič (Partizán BB) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne, Artur Yashkin (Ic-Line) 3 ŽK - 1 stretnutie nepodmienečne.
 
 
 
ÚS č. 24/II. - Neprerokovaní hráči: Oleh Tsymerman (Ic-Line) ČK, Ivan Rybársky (Ateeray) ČK, Matej Kubacký (Arsenal FC) 3 ŽK + ČK - uvedení hráčí nesmú byť uvedení v Zápis o stretnutí až do prerokovania.
Upozorňujeme vedúcich mužstiev, resp. kapitánov, aby vyškrtávali hráčov v Zápise o stretnutí, ktorí sú v treste, nakoľko môže dôjsť ku kontumácii stretnutia.
 
 
 
ÚS č. 24/III. - Mužstvo CFBG zaplatilo 16,60 € za nenastúpenie na 16. kolo V.B ligy.
 
 
 
ÚS č. 24/IV. - Výbor MÚMF pozýva vedúcich mužstiev na najbližšie zasadnutie výboru k zaplateniu pokuty:
- Enzo 16,60 € za nenastúpenie na zápas 17. kola v 4. lige,
- Malonas 33,20 € za nenastúpenie na zápas 17. kola v 3. lige.
 
 
 
ÚS č. 24/V. - Výbor MÚMF po súhlase obidvoch mužstiev upravuje čas stretnutia 5.A ligy Partizán BB - Ic-Line na 14:00 (namiesto 15:00).
 
 
 
ÚS č. 24/VI. - Výbor MÚMF po súhlase obidvoch mužstiev upravuje čas stretnutia 2. ligy TriPe - 2. MK Tami na 14:00 (namiesto 15:00).
 
 
 
ÚS č. 24/VII. - Delegovanie rozhodcov: 
I. liga: P. Dírer (piatok od 17.30), I. Sádovský (sobota od 9:00), L. Neuschl (sobota od 12:00),
II. liga: L. Neuschl (sobota o 14:00),
III. liga: I. Sádovský (piatok od 18:00), V. Kosec (sobota od 9:00),
IV. liga: L. Neuschl (piatok od 18:00), J. Adamek (sobota od 09:00),
V.A liga: V. Kosec (sobota od 11:00), I. Sádovský (sobota od 13:00), 
V.B liga: J. Adamek (sobota od 11:00), P. Mútňan (sobota od 12:00).
 
 
 
Výbor MÚMF

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky