Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Úradná správa č. 6 - 23.9.2019

Autor: Lukáš Berec Vytvorený dňa 23. 9. 2019
 
 
Prítomní: V. Kosec, L. Neuschl, R. Szászi, I. Širka, I. Sádovský a L. Berec.
 
 
 
ÚS č. 6/I. - Novoregistrovaní hráči: Tomáš Surový (FC Juniperus, č.r. 2364), Tomáš Mihálik (Viking Stavanger, č.r. 2375), Ján Kanka (Sacie komando, č.r. 1449), Dušan Kozubiak (Sacie komando, č.r. 1450). 
 
 
ÚS č. 6/II. - Prerokovaní hráči: Tomáš Kováčik (Dailan Yifang - Sásová, č.r. 2364) ČK - 2 stretnutia podmienečne,  Matej Straka (FC Fončorda) ČK - 2 stretnutia podmienečne.
 
 
 
ÚS č. 6/III. - Zmena zápasov:
-
 IV. B liga: Arsenal - Adrenalín 28.9.2019 zo 14:00 na 13:00 hod.,
- I. liga: Unios - FC Dan zo soboty 28.9.2019 na piatok 27.9.2019 o 21:00 hod.
 
 
 
ÚS č. 6/IV. - Pozývame vedúceho mužstva FK Plus kvôli zaplateniu pokuty 16,60 € za nenastúpenie na stretnutie 3. kola I. ligy FK Plus - Skackavá.
 
 
 
ÚS č. 6/V. - Delegovanie rozhodcov na najbližšie stretnutia MÚMF:
I. liga: P. Dírer (sobota od 11:00), I. Sádovský (sobota od 13:00), J. Adámek (sobota od 15:00),
II. liga: I. Sádovský (piatok od 18.00), P. Dírer (sobota od 9:00),
III. liga: I. Sádovský (sobota od 9:00), V. Kosec (sobota od 12:00),
IV.A. liga:  P. Dírer (piatok od 18:00), V. Kosec (sobota o 14:00),
IV.B liga: V. Kosec (piatok od 18:00), J. Faško (sobota od 9:00).
 
 
 
 
Výbor MÚMF

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky