Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Mimoriadna konferencia - informácie (doplnené k 28.11.2019 - založenie účtu)

Autor: Lukáš Berec, Ivan Širka Vytvorený dňa 26. 11. 2019
Dňa 27.11.2019 sa založil nový účet v OTP banke, ktorý bude 12 mesiacov bez poplatku. 
 
Číslo účtu: SK85 5200 0000 0000 1861 0886
 
Pokiaľ budete posielať dary, poprosíme to uviesť do poznámky v platbe. V prípade ak to budete posielať z firemného účtu, treba sa ozvať na berec.lukas@gmail.com, prípadne na 0915 808 251 a spíšeme darovaciu zmluvu. 
 
Za akúkoľvek finančnú pomoc vám ďakujeme!
 
MÚMF sa zaregistruje ako prijímateľ 2% z daní, potom vás budeme informovať o možnostiach poukázania 2% z daní. 
 
 

Dňa 22.11.2019 sa konala Mimoriadna konferencia MÚMF, ktorú otvoril predseda Výboru MÚMF Vladimír Kosec. Oboznámil zúčastnených (36 zástupcov mužstiev a hostí) so súčasnou finančnou situáciou MÚMF vzniknutou úmrtím ekonóma. Na účte MÚMF sa k 7.11.2019 nachádzalo 1 700 €, hotovosť sa nenašla. Predseda následne 11.11.2019 podal tresné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci sprenevery. Taktiež oboznámil prítomných, že návrh riešenia okrem zverejnenia účtu MÚMF na oficiálne stránke, kde požiadame o finančnú pomoc možných sponzorov, bude prebiehať aj rokovanie s predstaviteľmi mesta Banská Bystrica a na úrade VÚC. Ďalej oznámil, že predseda, podpredseda a členovia výboru budú do konca ročníka 2019/2020 pracovať bez nároku na odmeny.
 
Následne dostal slovo predseda Revíznej komisie MÚMF Ing. Ján Vozár, ktorý oznámil, že na konci každého ročníka boli kontroly financií v poriadku. V priebehu ročníkov ekonóm a zostatok financií nebol kontrolovaný. Ďalej spomenul taktiež niekoľko možností, ako získať finančnú podporu, ako už bolo spomenuté formou darov, od sponzorov, prípadne sa v dohľadnej dobe plánujú predstavitelia MÚMF stretnúť s predsedom Slovenského zväzu malého futbalu.
 
Po príhovore Ing. Vozára sa začalo diskutovať o možnostiach získania financií. Dohodlo sa, že do 1. decembra sa založí účet. V diskusii sa viackrát spomenulo, že snahou výboru je vyzbierať peniaze na dohranie súťažného ročníka 2019/2020.  Nový bankový účet bude zverejnený na stránke MÚMF najneskôr do 1.12.2019. Ďalej sa priebežne budú zverejňovať všetky novinky, ohľadom vzniknutej situácie na našej stránke. Konferencia odsúhlasila zrušenie pravidelne konaného Turnaja jesenných majstrov.
 
Do konca ročníka 2019/2020 bude MÚMF v "úspornom režime", budú sa hradiť nevyhnutné výdavky (prenájmy ihrísk, rozhodcovia, nájom priestorov pre zasadnutie výboru a iné). Všetko bude závisieť od toho, čo sa podarí získať do začiatku jarnej časti a v priebehu jarnej časti súťaže. 
 
Predpokladané výdavky do konca ročníka: 
Nájmy ihrísk: 8 500 € (zahrnutý doplatok za jesennú časť)
Rozhodcovia: 2 800 €
Ostatné (nešpecifikované): 500 €
Spolu: 11 800 €

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky