Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Aktuálne informácie k situácii v MÚMF

Autor: Lukáš Berec Vytvorený dňa 19. 12. 2019

K dnešnému dňu (20.12.) evidujeme päť darov od členov Mestskej únie malého futbalu. 

Dátum Meno Suma
29.11.2019 Ing. Ján Slovák 200 EUR
5.12.2019 Ing. Jozef Varga 200 EUR
9.12.2019 Anonymný darca   25 EUR
9.12.2019 Stanislav Václavík   10 EUR
9.12.2019 Vladimír Kosec st.  250 EUR
13.12.2019 Poplatok za vyhotovenie potvrdenia - 10 EUR
16.12.2019 Výber hotovosti na platenie kolku - 20 EUR
16.12.2019 Platba kartou notárovi za 2% -57,87 EUR
20.12.2019 Milan Patráš 25 EUR
19.12.2019 Aktuálny stav účtu 642,13 EUR

pozn.: Zverejnenie darcov bolo odsúhlasené dotknutými osobami. 

 

Číslo účtu: SK85 5200 0000 0000 1861 0886

 

Stav účtu k 20.12.2019 je 642,13 EUR, výpis z účtu bude zverejnený po 31.12.2019 na tomto webe. Zatiaľ sú evidované tri výdavky: poplatok za vyhotovenie potvrdenia o vedení účtu pre účely 2%, výber v hotovosti na zaplatenie kolku 16,50 € na registráciu štatutára MÚMF a platba notárovi za registráciu MÚMF ako prijímateľa 2% z daní za rok 2019. 

 

Dňa 15.12.2019 sme registrovali Mestskú úniu malého futbalu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019. Aj touto formou sa bude dať podporiť činnosť MÚMF. 

 

Dňa 18.12.2019 sme absolvovali stretnutie s prezidentom malého futbalu, kde sme sa dohodli, že spíšeme možnosti spolupráce. Prvou spoluprácou by bola zimná liga pod názvom Zimná TOP LIGA, ktorá by začala koncom januára a skončila do konca marca. Bol by to pilotný projekt pre ďalšiu spoluprácu. Ďalšie pracovné stretnutie je naplánované koncom januára. Všetky možnosti kooperácie medzi MÚMF a zväzom malého futbalu budú prezentované na mimoriadnej konferencii v marci 2020. 

 

Začiatkom roku 2020 sa budú vybavovať dotácie z mesta a z VÚC. 

 


Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky