Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Informácie z Mimoriadnej konferencie

Autor: Lukáš Berec Vytvorený dňa 2. 7. 2020
V piatok 26. júna sa uskutočnila Mimoriadna konferencia Mestskej únie malého futbalu v Banskej Bystrici. V priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity na Sládkovičovej bolo prítomných 34 zástupcov mužstiev (neskôr prišli ďalší dvaja) a päť hostí. Na konferencii boli prezentované informácie k uplynulej sezóne, ktorá bola poznačená úmrtím ekonóma Luděka Neuschla a mimoriadnou situáciou, ktorá zarezonovala v celom svete - COVID-19. Najprv prítomní schvaľovali program konferencie, neskôr pracovné komisie. V správe o činnosti a hospodárení bol prezentovaný celý priebeh súťažného ročníka 2019/2020, v ktorom sa odohrala iba jesenná časť a pre koronavírus sa nedohrala jarná časť súťaží. Neskôr bola prezentovaná správa Revíznej komisie, ktorá prezradila presnú sumu chýbajúcich finančných prostriedkov v sume 21 422,88 Eur. Neskôr jednohlasne zástupcovia mužstiev odsúhlasili odpustenie vyplatenia jarnej časti, nakoľko bolo vysvetlené, že nie sú finančné prostriedky a aj vymožiteľnosť vrátenia peňazí je nulová.
 
Po skončení konferencie bolo predostrené, že sa bude zakladať nové občianske združenie. Tento zámer podporili aj zástupcovia mužstiev a poverili Lukáša Bereca, Ivana Širku, Michala Béreša a Petra Ryšu k založeniu občianskeho združenia. Potom vystúpil prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik, ktorý prezentoval partnerstvo Slovenského zväzu malého futbalu (ďalej len "SZMF) s novým občianskym združením, ktoré bude riadnym členom SZMF. Jedným z bodov bola informácia o novej, modernej webovej stránke pre mestské ligy, ako aj ligu v Banskej Bystrici. O ďalších výhodách pre členov SZMF budeme informovať priebežne.
 
Podrobnejšie informácie budú v zápisnici, ktorá bude odoslaná zástupcovm mužstiev.  Činnosť Mestskej únie malého futbalu SFZ v Banskej Bystrici už nebude vykonávaná.

Komentáre

*Diskusia je moderovaná správcom stránky