Ligy
 • I. liga icon arrow
 • II. liga icon arrow
 • III. liga icon arrow
 • IV.A liga icon arrow
 • IV.B liga icon arrow

Výbor a revízna komisia

Výbor MÚMF

Výkonným orgánom MÚMF je Výbor MÚMF. Ten sa skladá zo siedmych členov, každoročne volených spomedzi všetkých hráčov a činovníkov malého futbalu v meste. Výbor si na prvom zasadnutí volí svojho predsedu a podpredsedu. Stretáva sa každý týždeň (väčšinou v pondelok) od 17:00 hod. na Partizánskej ceste 93 (budova SsFZ, resp. ObFZ) v čase trvania súťaže pri riešení vzniknutých situácií a organizácii súťaže. Popri samotnej súťaži organizuje Výbor MÚMF pre registrovaných členov niekoľko turnajov. Každoročne to je turnaj O pohár jesenných majstrov (Zimný pohár), Pohár MÚMF a následne aj Superpohár. Superpohár sa hrá za účasti dvoch najúspešnejších extraligových mužstiev, víťaza I. ligy a víťaza turnaja Pohára MÚMF. Turnaj jesenných majstrov sa majú právo zúčastniť víťazi (a mužstvá na druhých miestach) jednotlivých líg, hráva sa počas zimnej prestávky v ŠH v Badíne.

  Aktuálny výbor pre sezónu 2019/2020 (zvolený 17.8.2019):
 • predseda MÚMF - Vladimír Kosec st.
 • podpredseda MÚMF - Róbert Szászi
 • ekonóm MÚMF - Ing. Luděk Neuschl
 • členovia výboru:
  • Ing. Lukáš Berec
  • Ivan Sádovský
  • Ing. Ivan Širka
  Revízna komisia v zložení:
 • predseda RK MÚMF - Ján Vozár
 • členovia RK:
  • Ján Samuelčík
  • Ing. Richard Zima