Ligy
  • I. liga icon arrow
  • II. liga icon arrow
  • III. liga icon arrow
  • IV.A liga icon arrow
  • IV.B liga icon arrow

Pravidlá

Okrem extraligy (ktorá ma iné pravidlá) sa v Banskej Bystrici hrajú aj ďalšie nižšie súťaže. Nakoľko sa tieto súťaže dlhé roky hrávali na pevných hracích plochách (asfalt, betón) a na rôznych ihriskách (Uhlisko, ZŠ Ďumbierska, Dukla, ZVT, Obchodná akadémia) vznikali v hre časté zranenia a pravidlá sa museli čiastočne upraviť. Hlavnou zmenou, oproti všeobecným platných pravidlám (pravidlá futsalového zväzu) je zmena pravidla o zákaze vypichovania lopty zozadu (a následne zákaz cúvania hráča s loptou) a zákaze vklzov. Od sezóny 2007/2008 sa všetky súťaže hrajú na ihriskách s umelým trávnatým povrchom a ujednotilo sa pravidlo hrania stretnutí výlučne s "lenivou" loptou veľkosti č. 4.


Pravidlá