logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

22. kolo

Domáci
Sosaurus
Hostia
Ajax
Súťaž
III. liga
Dátum
16.6.2018
Začiatok
10:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Bohuš Prokeš 915
Ján Filadelfi 902
Matej Pánek 903
Tomáš Pivarči 904
Martin Šnírer 905
Ján Ždánsky 906
Martin Hraško 907
Tomáš Čierny 908
Lukáš Kováčik 909
Erik Jančo 910
Maroš Kasanický 911
Marek Krajčovič 912
Tomáš Kocka 913
Jozef Tenkel 914
Michal Sliacky 483
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Miroslav Bacúlik 648
Róbert Sečkár 646
Viliam Bacúlik 647
Ján Šimčík 649
Juraj Bajdich 650
Martin Šimčík 651
Peter Očenáš 652
Ondrej Čief 653
Milan Kolhánek 654
Ľubomír Chmelík 655

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu