logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

18. kolo

Domáci
Adrenalín
Hostia
Vlkanová
Súťaž
IV. liga
Dátum
18.5.2018
Začiatok
19:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Igor Medveď 800
Rastislav Mydlo 801
Martin Pocklan 802
Karol Polák 803
Róbert Daubner 804
Martin Wölfli 805
Matúš Otto 806
Vladimír Bais 807
Jakub Sekereš 808
Lukáš Handlovský 809
Michal Braučok 631
Ľubomír Mazúch 1210
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Michal Dubníček 299
Patrik Dian 302
Lukáš Kučera 296
Peter Šimo 298
Adrian Šanta 300
Tomáš Štubňa 297
Michal Vronský 301
Jakub Piecka 305
Martin Piecka 303
Roman Kapusta 304
Patrik Snopko 703

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu