logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

22. kolo

Domáci
Amatéri FK
Hostia
Modrá partička
Súťaž
IV. liga
Dátum
16.6.2018
Začiatok
12:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Miroslav Cesnak 786
Tomáš Bacúšan 797
Marcel Kozák 796
Jozef Palko 795
Michal Hazucha 794
Martin Roháč 793
Tomáš Šiška 792
Martin Ponický 791
Matúš Holécy 790
Miroslav Repčín 789
Vaclav Mareš 788
Jaroslav Vetrák 787
Lukáš Hazucha 798
Lukáš Hazucha 145
Jaroslav Svintek 632
Maroš Lehotský 45
Martin Roháč 1620
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Peter Bulla 1566
Martin Solivajs 1567
Ivan Bango 694
Miloš Hrčák 1569
Martin Reiter 1570
Stanislav Perichta 1572
Matej Cíger 1573
Martin Paulík 1574
Milan Výlupok 1575
Ivan Bulík 1571
Tomáš Mucha 562

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu