logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

16. kolo

Domáci
Hrča
Hostia
Medojed FC
Súťaž
V. B liga
Dátum
19.5.2018
Začiatok
11:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Ľubomír Škropek 481
Michal Filipi 480
Jozef Hrončok 479
Róbert Romoci 478
Michal Čermák 477
Leopold Hraško 1763
Daniel Krajči 1764
Ladislav Uhliar 1765
Robert Kojnok 1766
Miloslav Hlaváček 1767
Dominik Skladan 1768
Pavel Majling 476
Tomáš Maršal 1769
Milan Obročník 1755
Peter Hraško 1627
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Jakub Bielik 1715
Vladimír Klemanič 1711
Vladimír Sklenka 1712
Juraj Lepiš 1710
Peter Renčo 1716
Róbert Andrejko 1707
Štefan Král 1705
Peter Pastier 1717
Patrik Rusnák 1708
Jakub Rosinský 1713
Pavel Čtvrtníček 696
Peter Kulišiak 709
Igor Kleniar 695
Martin Štulajter 708
Matúš Szöldy 1709
Kolia Cadonici 1043

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu