logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

15. kolo

Domáci
SKYY
Hostia
Nemce 2012
Súťaž
II. liga
Dátum
19.5.2018
Začiatok
12:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Pavol Mesík 112
Lukáš Mesík 111
Ján Puzio 110
Filip Koctúr 119
Marcel Koctúr 118
Filip Šávolt 117
Miroslav Ďurica 116
Adam Peťko 115
Marian Hamza 114
Peter Číž 113
Peter Madoš 121
Patrik Gajdár 122
Michal Číž 120
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Martin Chochula 660
Ivan Varga 664
Jaroslav Brhlík 667
Erik Rusko 668
Matúš Kán 669
Tomáš Kostiviar 670
Filip Lietava 671
Erik Filipko 672
Samuel Ježík 673
Miroslav Balogh 674
Adam Filipko 675
Marián Krnáč 676
Ján Chrastina 563
Sergej Čabala 5740

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu