logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

15. kolo

Domáci
CF Slovenská Ľupča
Hostia
FC Barumka
Súťaž
II. liga
Dátum
19.5.2018
Začiatok
14:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Peter Piar 396
Dušan Mačkovič 376
Marián Laštiak 394
Richard Slobodník 399
Michal Majer 403
Milan Mačkovič 392
Adrián Slobodník 402
Alek Szarowski 395
Michal Lakomčík 398
Radovan Beňák 393
Milan Lakomčík 397
Ján Urbančok 691
Jakub Mádel 692
Miroslav Bartoš 1621
Peter Butáš 1612
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Pavol Jelenčík 523
Martin Mrváň 524
Jerguš Mrváň 525
Peter Potančok 526
Tomáš Longauer 528
Patrik Solivajs 529
Michal Buzák 530
Milan Pohančaník 531
Lukáš Laubert 516
Stanislav Srnka 515
Jakub Ťakuš 514
Filip Kostrec 513
Michal Mikuláš 512
Branislav Srnka 1628

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu