logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

15. kolo

Domáci
Nulová šanca
Hostia
Stoka
Súťaž
I. liga
Dátum
19.5.2018
Začiatok
8:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Patrik Daubner 627
Peter Dobrota 625
Ondrej Dobrota 626
Michal Badinský 623
Martin Rumanovský 621
Roman Hubáček 622
Michal Kopic 619
Miroslav Rýs 620
Nikolas Pollák 624
Michal Greško 618
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Roman Calpaš 80
Peter Štefančík 81
Marek Gerö 82
Robert Oravec 83
Ján Moravčík 84
Ján Malachovský 85
Vladimír Moravčík 86
Ján Škovran 87
Peter Belko 88
Mário Zeliezka 89
Peter Kubinec 90
Mário Jánoš 1591

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu