logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

6. kolo

Domáci
Dream Team
Hostia
Ateeray
Súťaž
III. liga
Dátum
13.10.2018
Začiatok
11:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Maroš Čunderlík 311
Paľo Lichý 309
Patrik Čiliak 312
Michal Miškuf 307
Matej Kopic 308
Jozef Budaj ml. 1022
Ondrej Zeleňanský 314
Viktor Frühwald 434
Adam Styk 310
Šimon Majer 313
Drahan Petrovič 306
Peter Krutý 435
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Peter Mažgut 585
Jozef Meško 583
Milan Danko 584
Michal Béreš 586
Martin Prandl 587
Ivan Rybársky 588
Bohuš Balšianok 5920
Rudolf Rubint 258
Tomáš Gregor 1630
Jakub Binder 1610
Peter Kukuľa 616

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu