logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

6. kolo

Domáci
Mladosť BCF
Hostia
Starí páni
Súťaž
III. liga
Dátum
13.10.2018
Začiatok
12:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Pavel Acs 377
Ján Ondrejka 378
Ján Čief 379
Július Vajs 380
Peter Kvasna 381
Marek Baláž 382
Dominik Andraščík 383
Miroslav Trizna 384
Ján Slaný 386
Filip Sanson 387
Michal Čief 388
Andrej Chrenka 389
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Peter Škapinec 204
Peter Čajka 209
Karol Fraňo 207
Peter Matuška 206
Miloš Kaščák 213
Jiří Bílek 214
Ján Kyba 210
Jozef Hirschman 1633
Gabriel Parilák 1791
Viktor Čaniga 1879

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu