logo

Zápis o stretnutí

Súťažný ročník 2018/2019

6. kolo

Domáci
Strechy BB
Hostia
Zlepenec
Súťaž
V.A liga
Dátum
11.10.2018
Začiatok
19:00
Výsledok
Polčas
Miesto
stretnutia
Víťazné
mužstvo
Rozhodca
Číslo Zostava domácich Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Lukáš Vešelényi 1044
Roman Vešelényi 1056
Daniel Krupa 1052
Lukáš Vránsky 1051
Marián Naštický 1055
Peter Lalík 1054
Michal Beňuška 1058
Filip Čuma 1046
Michal Bais 1172
Stanislav Goga 1173
Milan Ivanič 1057
Milan Lakomčík 397
Číslo Zostava hostí Číslo
RP
Počet
gólov
Karty
Michal Blaško 1187
Branislav Blaško 1186
Erik Görner 1185
Róbert Goga 1184
Jozef Šimo 1183
Šimon Dvorský 1182
Matej Balga 1181
Peter Dobrota 1180
Radovan Nehéz 1179
Lukáš Mužla 1188
Michal Oslanec 1140
Tomáš Vereš 1139
Miroslav Valocký 1178

Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť

Kapitán domácich
Kapitán hostí
Napomínaní a vylúčení hráči(číslo dresu, dôvod napomínania, resp. vylúčenia)
Domáci
Hostia
Námietky k priebehu stretnutia(vyplňuje len rozhodca)
Domáci
Hostia
Kapitán domácich
Kapitán hostí

Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.

Zranení hráči
Podpis a pečiatka ošetrujúceho lekára
Podpis rozhodcu